Laatulupaus

kuva5

LAATULUPAUS:

Tarjottavat liikennepalvelut

Ketosen Liikenne Oy tarjoaa aikataulun mukaista paikallisliikennettä Rovaniemellä ja Kemijärvellä sekä ympäristökuntiin suuntautuvaa linjaliikennettä.
Ajamme myös tilausajoja asiakkaiden tarpeen mukaan.

Reitit ja aikataulut

Reitit ja aikataulut löytyvät nettisivuiltamme (www.ketosenliikenne.fi) sekä Matkahuollon valtakunnallisesta aikataulujärjestelmästä (www.matkahuolto.fi). Rovaniemen paikallisliikenneaikataulut löytyvät kaupungin nettisivuilta (http://www.rovaniemi.fi/suomeksi/Palveluhakemisto/Liikenne). Rovaniemen paikallisliikenteen painettua aikataulua on saatavilla toimistoltamme, linja-autoista sekä Matkahuollon Rovaniemen toimipaikasta. Kemijärven vastaavaa painettua aikataulua saa Kemijärven toimistolta ja Matkahuollon asiamiespisteestä (Wurthin tilat ABC liikenneasemalla) sekä autoistamme.
Aikatauluissa ja nettisivuillamme ovat toimistojemme yhteystiedot puhelinnumeroineen, joista saa neuvontaa kiireellisissä tapauksissa.

Matkaliput ja hinnat

Maksuvälineinä reiteillämme käyvät autossa käteisellä myytävät kertaliput sekä Matkahuollon lipputuotteet. Pankkikortilla maksaminen on mahdollista ainoastaan Rovaniemeltä Ouluun ja takaisin liikennöivässä autossa. Voimassa olevat matkalippujen hinnat löytyvät sivuilta www.matkahuolto.fi, sekä Rovaniemi-Oulu-Rovaniemi –linjalla olevat erikoistaksat omilta kotisivuiltamme www.ketosenliikenne.fi.

Linja-autot

Käytössämme on 19-68 paikkaisia busseja vastaamaan erilaisiin kuljetustarpeisiin.
Rovaniemen paikallisliikenteessä käytössä olevat autot ovat matalalattiabusseja, poikkeustilanteessa voi olla käytössä myös nk. puolimatala-bussi.
Kemijärven suunnalla liikennöidään pääasiassa 19-32 –paikkaisilla pikkubusseilla.
Kuljettajamme avustavat tarvittaessa liikuntarajoitteisia matkustajia mahdollisuuksien mukaan.
Tilausajoissa käytössämme on 19-65 paikkaisia, erilaisin varustuksin olevia busseja.

Henkilöstö ja turvallisuus

Matkustusturvallisuus on yksi tärkeimmistä arvoistamme ja haasteellisissa ajo-olosuhteissa turvallisuus menee aikataulussa pysymisen edelle.
Noudatamme lain mukaisia ajo- ja lepoaikasäädöksiä. Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti ja kaikilla kuljettajilla on ennakoivan ajon kurssi sekä ensiapukurssi suoritettuna.

Asiakastyytyväisyys, palautteet ja reklamaatio

Omilta nettisivuiltamme löytyy lomake kirjallisen palautteen antamista varten. Kaikki palautteet, niin kirjallisesti, sähköpostilla kuin puhelimitse tulleet, käsitellään ja niihin pyritään vastaamaan mahdollisimman nopeasti.
Mahdolliset korvausvaatimukset käsitellään tapauskohtaisesti.

EU-ASETUS 181/2011 MATKUSTAJIEN OIKEUKSISTA LINJA-AUTOLIIKENTEESSÄ
SOVELLETAAN 1.3.2013 ALKAEN

(Huom., rastilla merkitty liikennetyypit, missä ko. oikeudet ovat voimassa, eli alle 250 km linjat, yli 250 km linjat ja satunnainen liikenne kuten tilausajot)

 

 Säännöllinen liikenne
< 250km
Säännöllinen liikenne
> 250km
Satunnainen liikenne
Ei hintasyrjintää matkustajan
kansallisuuden perusteella
XXX
Matkustajalle on annettava
lippu tai muu matkustusasiakirja

tilausajoissa asiakkaan kanssa tehtävä kirjallinen tai suullinen sopimus
XX
MATKAN PERUUNTUMINEN TAI VIIVÄSTYMINEN

Matkustajilla on erityisoikeuksia, jos lähtö viivästyy yli 2 tuntia tai
peruuntuu (uudelleenreititys, maksun palautus, ruoka, majoitus)

* viim. 30 min aikataulunmukaisesta lähdöstä ilmoitettava uusi lähtöaika
* jos lähtö myöhästyy yli 2 tuntia tai peruuntuu, on järjestettävä
vaihtoehtoinen kuljetus tai matkustajalle korvaus lipun hinnan lisäksi
max 50 lipun hinnasta
* yli 3 tuntia kestävissä vuoroissa: jos myöhästyminen 1,5 t tai matka
peruutetaan, on kohtuullisessa suhteessa odotukseen oikeus saada
välipalaa, virvokkeita ja aterioita.
X
MATKUSTAJAN OIKEUDET ONNETTOMUUSTAPAUKSISSA

Matkustajien kohtuullinen avustaminen heidän välittömissä käytännön
tarpeissaan onnettomuuden jälkeen

* majoitus, ruoka, vaatteita, kuljetus ja ensiavun saannin helpottaminen
* majoituskustannus max 80 euroa/yö ja korvaus max 2 yötä
XX
Onnettomuuden aiheuttaman kuoleman, henkilövahingon tai vahingoittuneen
matkatavaran korvaaminen

* mahdolliset korvaukset kansallisen liikennevakuutuksen ja

matkatavaravakuutuksen pohjalta
XX
Liikenteenharjoittajan kadottaman tai vahingoittaman liikkumis- ja apuvälineen
korvaaminen

* esim.pyörätuolin rikkoutuminen korvattava
XXX
Vammaisilla matkustajilla ehdoton oikeus kuljetukseen, elleivät terveyteen
ja turvallisuuteen tai ajoneuvoihin liittyvät syyt ole esteenä

* ei uusia kalustovaatimuksia tai terminaalivaatimuksia
XX
Vammaisille tai liikuntarajoitteisille matkustajille tulee järjestää avustusta,
jos he ilmoittavat avustuksen tarpeesta viimeistään 36 tuntia etukäteen

* oikeus avuntarpeeseen ilmoitettava vähintään 36 tuntia ennen
avun tarvetta ja avustamispisteessä ilmoittauduttava viimeistään
ilmoitettuna määräaikana. Jos määräaikaa ei ole ilmoitettu,
ilmoittautuminen vähintään 30 minuuttia ennen lähtöaikaa
X
Kuljettajille ja muullekin henkilökunnalle on järjestettävä koulutusta
vammaisten matkustajien auttamista varten

* sisällytetään osana kuljettajien direktiivikoulutusohjelmiin,
siirtymäaika vuoteen 2018
XX
Matkustajille on annettava riittävästi matkan aikana tietoa matkaan liittyen XX
MUUT MATKUSTAJIEN OIKEUDET
Liikenteenharjoittajien ja terminaalin pitäjien on varmistettava,
että matkustajilla on tiedot heidän oikeuksistaan lähtöhetkellä

* tieto matkustajien oikeuksista MH:n nettisivuilla ja yritysten

nettisivuilla (EU-asetus) ja asetusta valvovat viranomaiset.
ilmoitettava
XX
Matkustajan oikeuksia koskevien valitusten käsittelyä varten
on luotava järjestelmä

* matkustajan valitusaika 3 kuukautta, valitus ratkaistava lopullisesti
3 kuukauden määräajassa, mutta 1 kuukauden kuluessa valituksen
vastaanottamisesta ilmoitettava hyväksyminen, hylkääminen
tai harkinnan jatkuminen
XX