Kesän reitti ja aikataulumuutokset sekä linja 14 muutokset.

http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Liikenne/Kesaaikataulu-2016

Väli Keskusta – Muurola siirtyy kaupungin uuden sopimuksen pariin

1.6-5.6.2016 ajetaan vielä vanhaa reittiä välillä Ruokasenkatu-Rantavitikka-Viirinkangas-Muurola (ja paluu), 6.6.2016 siirrytään uudelle reitille.

Vennivaara, Ylikylä ja Rantavitikka/Viirinkangas poistuvat linja 14 reitistä.

Lisäämme korvaavaa tarjontaa linjojen 2 ja 4 kautta, normaalit vaihto-ohjeet pätevät näissä tilanteissa.

1.6.2016 Lähtien joissakin linja-autoissa jotka ajavat sekä uutta linja 14 että muita reittejä on kaksi lippukonetta, koneet merkitään ja pyydämme kaikkia käyttämään heidän reitille merkittyä konetta.

Linja 2 ja entinen linja 14 vennivaara-ylikylä suunta merkitään numeroilla 2A ja 2B erottelemaan suoraan ylikylään meneviä ja vennivaaran kautta kiertäviä vuoroja. (2B tulee vasta talveksi mutta 2A jo kesällä)

Linja 14